Masterclass Psychosociale Zorg

Als een patiënt te horen krijgt dat hij of zij een oncologische aandoening heeft dan krijgen de patiënt en zijn naasten veel informatie en emoties te verwerken. Wat kun jij als verpleegkundige hierin voor een patiënt betekenen? Hoe maak jij emoties bespreekbaar en hoe verwijs je zo nodig door naar gespecialiseerde psychologische zorg? In deze masterclass geven we jou handvatten voor het bieden van basale psychosociale oncologische zorg.

Psychosociale zorg van de verpleegkundige

Verpleegkundigen hebben een belangrijke rol in de basale psychosociale zorg. Je begeleidt en ondersteunt de patiënt en naaste en signaleert tijdig of er behoefte is aan gespecialiseerde zorg. Het verlenen van psychosociale zorg is niet altijd makkelijk. Hoe onderzoek je psychosociale behoeften? Hoe blijf je deze monitoren? Hoe ga je om met verschillende uitingen van de patiënt en zijn naasten, bijvoorbeeld intens verdriet, of boosheid waarmee je onder druk wordt gezet? Wanneer is het tijd om een patiënt door te verwijzen en naar wie verwijs je dan? Hoe bewaak je eigen grenzen? Welke tips en handvatten kunnen je ondersteunen bij het verlenen van psychosociale zorg?

Masterclass

In de masterclass leer je om optimaal invulling te geven aan deze rol. Dit omvat het detecteren van psychosociale problemen, bespreken van psychosociale gevolgen en bieden van laagdrempelige ondersteuning en waar nodig te verwijzen naar gespecialiseerde psychosociale zorg.

E-learning

V&VN Oncologie, IKNL en Noordhoff hebben tevens een e-learning Psychosociale zorg ontwikkeld. Deze kun je los of als voorbereiding op de Masterclass volgen. Via deze link kun je inloggegevens aanvragen voor de e-learning en meer informatie lezen. De e-learning is gratis voor leden van V&VN oncologie. Niet leden betalen een bijdrage van 30 euro.

Praktische informatie masterclass

Doelgroep: (oncologie) verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten die nauw betrokken zijn bij de behandeling en begeleiding van de patiënt met of na kanker en zijn naasten.
Datum: nog niet gepland
Locatie: V&VN Utrecht
Aanmelden:

Programma: Download het programma hier.
Prijs:
  • € 85,00 voor leden van V&VN oncologie
  • € 99,00 voor leden van V&VN en studenten
  • € 105,00 voor niet-leden
  • Accreditatie:
  • 6 punten bij V&VN (scholing oncologie of algemeen)
  • 6 punten in het Verpleegkundig Specialisten Register

  • Organisatie: Deze masterclass wordt georganiseerd door V&VN Oncologie en Vestalia en is ontwikkeld in samenwerking met IKNL en de werkgroep Psychosociale Zorg van V&VN oncologie.

    Heb je nog vragen? Stel deze dan via deze link