Psychosociale Oncologische Zorg

Steeds meer mensen overleven kanker. We verwachten dat in 2020 1 miljoen mensen leven met/na kanker1. 47% van deze groep mensen blijft in meer of mindere mate last van deze gevolgen. Vermoeidheid, concentratieverlies, emotionele onbalans (angst, neerslachtig), maar ook (neuropatische) pijn, oedeem, seksuele problematiek. De kwaliteit van leven van mensen die leven met kanker is lager dan de kwaliteit van leven van mensen met een andere chronische aandoening2. Naast medisch technische zorg, is psychische en sociale ondersteuning voor veel patiënten (tijdens of na de behandeling) essentieel3.

Vestalia wil een bijdrage leveren aan het integreren van (basale) psychosociale zorg in de oncologische keten door het bieden van kennis en vaardigheidsprogramma’s rondom het ondersteunen van (ex)kankerpatiënten bij psychische en sociale problemen.

Met behulp van een netwerk van specialisten op het gebied van psychosociale zorg, kan Vestalia een presentatie, workshop of training op maat bieden rondom de volgende onderwerpen:

Psychosociale oncologische zorg algemeen

 • Psychosociale oncologische zorg: scholing voor paramedici en eerstelijns zorgverleners (voor meer info …)
 • Screenen op distress en psychosociale behoeften
 • Copingstijlen; stress en coping (een voorbeeld…)
 • Wat is gespecialiseerde psychologische zorg (individueel, groeps- en online therapie)?
 • Diversiteit in de oncologie (zie …)
 • Palliatieve zorg in de oncologie
 • Ehealth binnen de oncologie

Gespreksvoering

 • Basale psychosociale zorg: vaardigheden (zie ook…)
 • Omgaan met emoties
 • In gesprek over complementaire en alternatieve zorg
 • Ondersteunen van eigen regie: over zelfmanagement, veerkracht en belastbaarheid (zie ook…)
 • Omgaan met hoop en wanhoop in de palliatieve fase (zie ook…)
 • Casuïstiek bespreking / intervisie

Psychosociale gevolgen van kanker

 • Aanpassingsstoornis na kanker
 • Depressie en angst voor terugkeer van kanker
 • Vermoeidheid en conditieverlies
 • Omgaan met spanning (en slaapproblemen)
 • Terugkeer naar werk en cognitieve problemen (zie ook…)
 • Intimiteit en seksualiteit
 • Voeding, smaak- en reukproblemen
 • Spirituele zorg / zingeving
 • Rouw en verliesverwerking
 • Kanker in het gezin
 • (De impact van) erfelijke kanker

Iets anders?

Heeft u een andere vraag of behoefte rondom psychosociale oncologische zorg? Neemt u dan contact op zodat we even kunnen overleggen over mogelijkheden.

Publicaties


Bronnen
1. Cijfersoverkanker.nl
2. Hofstede et al. Zorg- en leefsituatie mensen met kanker. 2013
3. KWF. Visie psychosociale oncologische zorg op maat. 2014