Zelfmanagement

Een cliënt met een chronische ziekte verricht dagelijks inspanningen om een zo goed mogelijk compromis te vinden tussen de eisen van de ziekte en de wensen van het leven. Mensen hebben hierbij zelf de regie - voor zover ze dat willen en kunnen. Op sommige momenten is zorg gewenst en de rol van zorgverleners is om de cliënt zo optimaal mogelijk te ondersteunen bij het leven van zijn leven.

Wat wordt precies verstaan onder het begrip zelfmanagementondersteuning? En wat betekent dat eigenlijk voor de inrichting van je werk? Wat is ervoor nodig? En wat doe je al en wat zou je nog kunnen aanvullen? In hoeverre kun je bijdragen in de ondersteuning van oncologiepatiënten in hun zelfmanagement? Welke vaardigheden heb je nodig en welke tools kun je gebruiken?

Hieronder een aantal mogelijkheden om je rol als ondersteuner van zelfmanagement verder te ontwikkelen.


ZorgBasics Zelfmanagement
Boek voor zorgstudenten en -professionals (april 2015).
Auteurs zijn Esther van Weele, Vestalia en Susan Jedeloo, Aililio

Het boek geeft een overzicht van verschillende aspecten en perspectieven ten aanzien van zelfmanagement en zelfmanagementondersteuning, welke aan de hand van het Generiek model Zelfmanagement besproken worden.

Iemand met een chronische aandoening zal dagelijks zijn aandoening zelf managen. Deze uitgave is bedoeld om bij te dragen aan de rol van zorgprofessionals bij het ondersteunen van mensen bij hun zelfmanagement en het creëren van ruimte voor eigen regie. De focus ligt daarom bij de zorgrelatie: daar waar zorgprofessional en cliënt elkaar ontmoeten. Hierbij staat het leven van de cliënt centraal en niet de ziekte. Het proces van zelfmanagementondersteuning door de zorgprofessional wordt aan de hand van het 5A-model uitgewerkt conform de Zorgmodule Zelfmanagement 1.0 (CBO, 2014). Partnerschap, vertrouwen en goede communicatie vormen de basis voor het ondersteunen van de cliënt, afgestemd op zijn of haar behoeften.

Via deze link is meer informatie over het boek te krijgen of kunt u het bestellen: Bekijk op bol.com

Uitwisselingsbijeenkomst e-Health in oncologische zorg?
Als u wilt weten in hoeverre e-Health mogelijkheden biedt voor oncologische zorg, nodig ik u graag uit voor een avondsessie van 2 uren (in uw regio), waarin Vestalia samen met verschillende zorgverleners mogelijkheden, kansen en beperkingen inventariseert. Interesse? Stuur een mailtje naar

Training Ondersteunen van eigen regie na kanker
Om goed te leren omgaan met de gevolgen van de kanker(behandeling) is het ervaren van meer grip of controle van belang. Als oncologie- en oedeemfysiotherapeut heb je daar een ondersteunende rol in, zodat de patiënt leert (meer) eigen regie te nemen en leert uitvoeren van zelfmanagementactiviteiten. Modellen, vaardigheden en tools worden gedeeld in deze geaccrediteerde training. Meer lezen…

Training Empowerment in de oncologie
Door verbeterde behandelingen neemt het aantal mensen dat aan kanker sterft af, maar zullen er de komende jaren juist meer mensen zijn die nog te kampen hebben met de lichamelijke, emotionele en/of sociale gevolgen van hun ziekte. Oncologie- en oedeemfysiotherapeuten zullen hierop voorbereid moeten zijn. Informatie, technieken en tools worden gedeeld in deze geaccrediteerde training. Meer lezen…

Workshop zelfmanagementondersteuning in de oncologie
Multidisciplinaire workshop: Hoe ziet het proces van eigen regie ondersteunen in de oncologie er uit? Wat betekent dat voor de rol van betrokken zorgverleners, en wat vraagt dit organisatorisch? Meer lezen…

Workshop Werken met het 5A model
Om zelfmanagement te ondersteunen op een methodische manier kan het 5A coach-model gevolgd worden: Achterhalen, Adviseren, Afspreken, Assisteren en Arrangeren. Het volgen van dit model resulteert in het individueel zorgplan. Een praktische, multidisciplinaire workshop waarin we een doorlopende oncologische casus behandelen. Meer lezen…

Basistraining Zelfmanagement (zorgbrede doelgroep)
In samenwerking met mede auteur Susan Jedeloo van Aililio Aililio wordt een basistraining verzorgd bestaande uit 2 losse dagdelen. Lees meer…

Training/workshop op maat
Er kan ook een training/workshop worden ingevuld aan de hand van uw specifieke vraag. Indien u meer informatie wilt of een vrijblijvende afspraak voor een intake-gesprek wilt, kunt u contact opnemen. Hieronder worden een aantal mogelijke onderwerpen weergegeven:

 • Gedeelde besluitvorming/ shared decision making
 • Voorlichten op maat
 • Visie op zelfmanagement / zelfmanagementbeleid
 • Aandeel in (eigen) zorg vergroten
 • E-health mogelijkheden in de oncologie

 • Implementatie (in de eerste lijn)
  Bij vragen over implementatie van zelfmanagementmogelijkheden (visie/beleid, bepalen patiëntgroepen, inzet ondersteunde tools, technieken, ed) denken wij graag met u mee als u daar behoefte aan heeft. Voor informatie of afstemming kunt u mailen naar


  Algemene informatie
  Voor algemene informatie over zelfmanagement(ondersteuning) verwijzen wij u graag naar: