Gespreksvoering

Patiënten hebben in medische consulten twee behoeften: een need to know and understand (een behoefte aan informatie over wat er aan de hand is en wat er gedaan kan worden) en een need to feel known and understood (een behoefte aan emotionele steun en gezien te worden als persoon). Zorgverleners kunnen reageren op deze twee behoeften door gebruik te maken van zogenoemde ‘instrumentele’ en ‘affectieve’ communicatie; zoals het geven van informatie en het bieden van steun bij bijvoorbeeld angst of onzekerheid. Begrip en empathie bieden zijn effectief voor verwerking van de kanker(diagnose), levert een hogere tevredenheid bij patiënt, geeft meer vertrouwen in de zorgverlener én hoeft niet veel tijd te kosten. Bijeenkomsten van Vestalia richten zich op het optimaliseren van de gespreksvoering in de oncologische zorg.

Training in gesprek met oncologiepatiënten

Voor alle zorgverleners die meer willen leren over psychosociale zorg en hierover beter willen leren communiceren. Meestal werken we in kleine multidisciplinaire groepen waarbij persoonlijke vragen leidraad in de middag zijn. Geaccrediteerd voor fysiotherapeuten, en leden van het Kwaliteitsregister Paramedici. Lees meer…

Intervisiebijeenkomst in gesprek met oncologiepatiënten

Toegankelijk voor alle zorgverleners die eens kritisch willen kijken naar hun eigen handelen en gespreksvaardigheden, gekoppeld aan oncologische casuïstiek. Geaccrediteerd leden van het Kwaliteitsregister Paramedici. Lees meer…

On-the-job traject

Wilt u met uw medewerkers reflecteren op de interacties tussen de zorgverleners en patiënten, maar u kunt onvoldoende tijd vrij maken, dan is een on-the-job traject wellicht interessant. Binnen de organisatie komt een ervaren begeleider meekijken tijdens een aantal consulten met oncologiepatiënten. De interacties worden gescoord op een aantal gestandaardiseerde criteria. Per zorgverlener worden direct kwaliteiten en aandachtspunten teruggeven en in een rapport ontvangt u een overzicht van sterktes en zwaktes van uw team. Lees meer… (een toelichting op individueel niveau).

Training/workshop op maat

Er kan ook een training/workshop worden ingevuld aan de hand van uw specifieke vraag. Indien u meer informatie wilt of een vrijblijvende afspraak voor een intake-gesprek wilt, kunt u contact opnemen. Hieronder worden een aantal communicatieve onderwerpen weergegeven, maar ook een link naar persoonlijke ontwikkeling of psychosociale zorg kan gemaakt worden:
  • Gespreksmodel voor anamneses/consulten
  • Gespreksvaardigheden
  • Specifieke vaardigheden als assertiviteit, omgaan met emoties, delen van verantwoordelijkheid, feedback geven, slecht nieuws geven etc.
  • Grenzen in verantwoordelijkheid, persoonlijke grenzen

Educatiemateriaal

Esther van Weele werkt als auteur bij BoomLemma aan diverse educatieve uitgaven, als communicatieve vaardigheden voor fysiotherapeuten en een zorgbasics Adviseren. Een overzicht…