Masterclass Psychosociale Zorg

Als een patiënt te horen krijgt dat hij of zij een oncologische aandoening heeft dan krijgen de patiënt en zijn naasten veel informatie en emoties te verwerken. Naast medisch technische zorg verleent de verpleegkundige ook psychosociale zorg. De verpleegkundige heeft hierin een hele belangrijke rol: binnen de grenzen van de eigen professie begeleiden en ondersteunen van de patiënt en zijn naasten en daarnaast tijdig te signaleren of er behoefte is aan extra gespecialiseerde zorg.

Het verlenen van psychosociale zorg is niet altijd makkelijk. Hoe onderzoek je psychosociale behoeften? Hoe blijf je deze monitoren? Hoe ga je om met verschillende uitingen van de patiënt en zijn naasten, bijvoorbeeld intens verdriet, of boosheid waarmee je onder druk wordt gezet? Wanneer is het tijd om een patiënt door te verwijzen en naar wie verwijs je dan? Hoe bewaak je eigen grenzen? Welke tips en handvatten kunnen je ondersteunen bij het verlenen van psychosociale zorg?

IKNL, V&VN en Vestalia bieden een masterclass Psychosociale Zorg. In deze masterclass geven we met workshops een verdieping in het verlenen van de psychosociale zorg aan de patiënt met kanker en zijn naaste(n). Het doel van de masterclass is het bieden van basale psychosociale oncologische zorg, door het bespreken van psychosociale gevolgen, geven advies en voorlichting te geven tbv preventie van klachten, detecteren van psychosociale gevolgen, bieden van laagdrempelige ondersteuning en waar nodig te verwijzen naar (professionele) psychosociale zorgmogelijkheden.

Als voorbereiding op deze Masterclass word je gevraagd de e-learning Psychosociale Zorg te volgen. Via deze link kun je inloggegevens aanvragen voor de e-learning en meer informatie lezen. De e-learning is gratis voor leden van V&VN. Niet leden betalen een bijdrage van 30 euro.


Doelgroep: (oncologie) verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten die nauw betrokken zijn bij de behandeling en begeleiding van de patiënt met of na kanker en zijn naasten.
Locatie: Domstad, Utrecht
Overzicht van data & programma:

 • 10 januari 2019, van 10:30 tot 17:30 uur, download programma hier
 • 31 januari 2019, van 9:30 tot 16:30 uur, download programma hier
 • 7 februari 2019, van 9:30 tot 16:30 uur, download programma hier
 • 14 maart 2019, van 9:30 tot 16:30 uur, download programma hier
 • Aantal deelnemers: maximaal 48 deelnemers.

  Prijs: 47,50 euro (BTW 0%)
  Achtergrondinformatie kun je hier downloaden.
  Studiebelasting: 8 uren (training en e-learning als voorbereiding)
  Accreditatie:
 • aangevraagd bij V&VN
 • aangevraagd bij het Verpleegkundig Specialisten Register

 • Eventbrite - Masterclass psychosociale zorg


  Via deze link kun je vragen die hebt stellen.