Training: ‘Empowerment in de oncologie’

Bij meer dan een half miljoen huidige inwoners van Nederland is ooit een diagnose kanker gesteld. De meesten daarvan zijn al genezen van hun ziekte of zullen daarvan genezen. Door verbeterde behandelingen neemt het aantal mensen dat aan kanker sterft af, maar zullen er de komende jaren juist meer mensen zijn die nog te kampen hebben met de lichamelijke, emotionele en/of sociale gevolgen van hun ziekte. De gezondheidszorg zal hierop voorbereid moeten zijn (KWF, 2011).

Dat geldt ook voor de oncologiefysiotherapeut en in oncologie ervaren oedeemfysiotherapeut! Het hoofddoel van de oncologiefysiotherapeut is het zorgdragen voor volledige zelfstandige regie door de patiënt over zijn/haar leven (BCP, 2011). Ondersteunen van deze eigen regie, ofwel empowerment is ook hard nodig nu de populatie van mensen met kanker stijgt.

Ook de in oncologie ervaren oedeemfysiotherapeut richt zich in zijn behandeling op het vergroten van zelfmanagement en zal het oedeem als gevolg van kanker(behandeling) in brede context moeten benaderen om vandaar uit te empoweren (BCP, 2006).

Hoofddoel van deze training is het verbeteren van empowermentmogelijkheden van een oncologie- of oedeemfysiotherapeut met als doel kankerpatiënten te ondersteunen in hun empowerment zodat zij in staat zijn regie te voeren over hun leven, waarbij de gevolgen van de kanker(behandeling) worden ingepast.

Doelgroep: Fysiotherapeuten werkend met oncologiepatiƫnten, zowel in oncologie-ervaren fysiotherapeuten, oedeemfysiotherapeuten als oncologiefysiotherapeuten (i.o.).
Nieuwe vorm: Deze training is volledig herzien en wordt nu verzorgd onder de nieuwe naam: Training ondersteunen van eigen regie na kanker. Klik hier voor meer informatie over deze training.Ook geaccrediteerd voor het register oncologiefysiotherapie is de Masterclass Kanker en Werk (Info)