Training: ‘Ondersteunen van eigen regie na kanker’

De groep mensen die kanker overleeft of doorleeft met de ziekte groeit snel, momenteel zijn dat in Nederland bijna 800.000 mensen. Onderzoek naar de (late) gevolgen van kankerbehandelingen en de kwaliteit van leven van deze groep mensen is een steeds voornamer aandachtspunt. (Nazorg)behandelingen, zowel psychosociaal als fysiek, hebben als doel bij te dragen aan een zo goed mogelijk functioneren en welbevinden. Hierbij nemen betrouwbare actuele informatie, gedeeld besluiten over behandelingen en transparante communicatie tussen patiënt en zorgverlener een belangrijke rol in. Een goed geïnformeerde patiënt is namelijk beter in staat om (behandel)keuzes te maken en zal meer grip ervaren op de ziekte (KWF, 2015).

Om goed te leren omgaan met de gevolgen van de kanker(behandeling) is het ervaren van meer grip of controle van belang. Als paramedicus heb je daar een ondersteunende rol in zodat de patiënt leert (meer) eigen regie te nemen en leert uitvoeren van zelfmanagementactiviteiten. In de beroepsprofielen is het ondersteunen van zelfmanagement en/of de eigen regie inmiddels opgenomen in de competenties.

Deze training geeft je de mogelijkheid deze competenties te versterken, door vaardigheden te oefenen, kritisch casussen te onderzoeken, samen zoeken naar passende interventies en het uitwisselen van tips.

Hoofddoel van deze training is het verbeteren van vaardigheden om (ex)kankerpatiënten te ondersteunen bij zelfmanagement en het voeren eigen regie over het leven, zodat zij gevolgen van de kanker(behandeling) effectiever in hun eigen leven kunnen in passen.

Doelgroep: Fysiotherapeuten en oedeem(huid)therapeuten die oncologiepatiënten behandelen.

Datum: dinsdag 12 maart 2024 van 9:00-16:00 uur
Locatie: online via Zoom
Beschikbaarheid: vol


Prijs: prijs 135,00 euro (BTW 0%) inclusief materialen.
Programma: Download hier het programma.
Studiebelasting: 8 uren (training en voorbereiding)
Vooropleidingseisen: Er gelden geen specifieke vooropleidingseisen.

Accreditatie:

  • 7 accreditatiepunten bij KNGF voor de registers Algemeen Fysiotherapeut, Oncologiefysiotherapeut en aantekenregister Oedeemfysiotherapie
  • 7 kwaliteitsuren bij de stichting keurmerk fysiotherapie


  • Via deze link kunt u zich aanmelden, of kunt u informatie aanvragen.


    Ook incompany mogelijk. Informeer voor tarieven bij Vestalia.