Masterclass Kanker en Werk voor bedrijfsartsen

Ieder jaar krijgen 40.000 werknemers de diagnose kanker en dit aantal stijgt jaarlijks nog steeds. Inmiddels bekend dat op tijd de juiste aandacht geven aan het behoud van werk bij kanker enorm loont. Want werk is voor werknemers meedoen, meedenken, meetellen, ook bij kanker!

Het combineren van herstelactiviteiten en re-integratie activiteiten kan voor werknemers een ingewikkeld proces zijn waarbij vele factoren de werkhervatting kunnen beïnvloeden. Daarbij leidt onvoldoende geïntegreerde kennis bij de betrokkenen (bedrijfsarts, behandelaren, werkgever én werknemer) regelmatig tot onjuiste keuzes bij of verkeerde beeldvorming over mogelijkheden voor werk, werkhervatting en duurzame inzetbaarheid en hierdoor gaat er onnodig veel menselijk kapitaal verloren (NVAB, 2017).

Een passend advies van u als bedrijfsarts is voor werknemers en werkgevers noodzakelijk, waarbij vroege begeleiding, activeren, meten en monitoren van beïnvloedende factoren aandacht behoeft. Om u daarbij te ondersteunen is een richtlijn Kanker en Werk (NVAB, 2017) ontwikkeld. Deze masterclass voorziet u in korte tijd van de belangrijkste inzichten!

In deze masterclass wordt door middel van presentatie, casuïstiek en de richtlijnen Kanker en Werk (NVAB, 2017) en Oncologische Revalidatie (IKNL, 2011) ingegaan op de volgende vragen:

 • Welke trends zijn relevant bij kanker en werk?
 • Wat zijn de inzichten rondom werk in de verschillende ziektefasen bij kanker?
 • Wat zijn belemmerende en bevorderende factoren bij werkhervatting en re-integratie?
 • Welke gevolgen van kanker(behandeling) beïnvloeden het werkhervattingsproces, hoe kunt u problemen diagnosticeren en welke interventies zijn passend bij de verschillende problemen?
 • welke informatie- en verwijsmogelijkheden kunt u, en uw werknemer en werkgever benutten?

 • Deze Masterclass geeft u up-to-date kennis en inzichten over kanker en werk, ten behoeve van het diagnosticeren en analyseren van problemen met werkhervatting en re-integratie en het opstellen van een plan van aanpak.

  Deze dag wordt verzorgd door Ragna van Hummel, directeur van Re-turn | Werkkracht bij kanker (www.re-turn.nl), Tomas Rejda, bedrijfsarts LUMC en Esther van Weele, trainer/eigenaar van Vestalia (www.vestalia.nl).

  Praktische informatie
  Datum: 8 oktober 2019, van 9:00-12:15 te Utrecht.
  Prijs: € 229,00 (BTW 0%), inclusief materiaal en verzorging (koffie, thee, lekkers).
  Doelgroep: bedrijfsartsen, verzekeringsartsen in een arbo-rol en andere geïnteresseerden uit het domein sociale geneeskunde
  Studiebelasting: 3 uren
  Accreditatie:
 • 3 punten voor bedrijfsgeneeskundigen (AbSg).
 • 3 punten voor verzekeringsgeneeskundigen (AbSg).

 • Flyer: Download hier de flyer.

  Programma: Download hier het programma.

  AANMELDEN voor deze Masterclass (of meer informatie aanvragen)

  Bij meerdere inschrijvingen per organisatie ontvangt u korting voor elke extra deelnemer.
  Ook incompany mogelijk. Informeer voor tarieven bij Vestalia.